Transport påska 2017

Det vert sett opp taxi med fastpris (250,- for vaksen, 125,- for born) frå Bismo til Sota Sæter i påska. 

Avgongene korresponderar følgjande datoar med NX 146 (tidlegare Nordfjordekspressen):


fredag 7. april, laurdag 8.april og onsdag 12. april.

Avgong Oslo Bussterminal: kl. 09:30

Ankomst Bismo: kl.16:13

Avgong med Taxi frå Bismo: ca. kl. 16:30

Ankomst Sota Sæter: ca. kl. 17:30


Det vert også sett opp taxi (med same prisar) frå Sota Sæter til Bismo 1. påskedag (16. april).

Denne vil korrespondere med NX 146 i retning Oslo:


Avgong Sota Sæter: kl.13:00

Bussavgong Bismo: kl.14:00

Ankomst Oslo Bussterminal: kl. 20:30